آموزش حل مشکل باز نشدن پنجره File, Save as, Open در اتوکد ✔️

آموزش حل مشکل ظاهر نشدن Dialog Box یا پنجره save ، file ، open در اتوکد احتمالا پیش آمده موقع Save گرفتن در برنامه اتوکد پنجره Save...

ادامه مطلب