نورهای نئونی در اینسکیپ

ایجاد نورهای نئونی در نمای ساختمان در enscape

با استفاده از نورهای نئونی در نمای ساختمان ها می توان جذابیت آنها را بیشتر کرد

از این نور های نئونی در مبلمان های شهری نیز استفاده می شود و این مبلمان ها و تیر چراغ های نوری، بسیار مناسب

برای محیط های پارک و شهری می باشد و نفش مهمی در نورپردازی پارک و محیط های شهری دارند.

این نور ها را در نمای داخل و خارج ساختمان هم به کار می برند.

نحوه ایجاد نورپردازی های نئونی در اینسکیپ

برای این کار ابتدا دو کپی از Text یا shape مورد نظر می گیریم، و یک material (ترجیحا رنگ) را به هر کدام نسبت می دهیم.

سپس به وسیله ی paint Baket متریال مورد نظر را انتخاب می کنیم و از قسمت تنظیمات متریال اینسکیپ

گزینه ی self Illumination را فعال کرده، حالا می توانیم به دلخواه رنگی را به نور خود نسبت دهیم و شدت نور را تنظیم یا کنترل کنیم.

همچنین می توانید آموزش ایجاد نورهای خطی در Enscape  در اینسکیپ را در سایت دکتر سی جی مشاهده کنین.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *