موزه فناوری شهر شی آن چین ادغام تکنولوژی و طبیعت با طراحی استفانو بوری آرچیتتی (Architetti)

Stefano Boeri Architetti’s Design Wins Competition Xi’an’s Nature-Inspired Tech Museum استودیو معماری Stefano (استفانو) بوئری برنده‌ی مسابقه طراحی مرکز فرهنگ و تجارت شهر شی‌آن(Xi’an)، استان شانشی، چین شد. این موزه که قرار است بر روی فناوری تمرکز کند، به مکانی مهم برای پیشبرد بحث‌های علمی و فرهنگی تبدیل خواهد شد. طرح برنده از چشم انداز […]