مشخصات سیستم مورد نیاز لومیون 11 و 12 و 13 و 2023 و 2024 | Lumion Pro

مشخصات قطعات سیستم برای Lumion 11 و Lumion 12 و Lumion 2023چیست؟ آیا Lumion روی رایانه فعلی من کار می کند؟ برای دیدن عملکرد Lumion در رایانه شخصی یا رایانه لپ تاپ فعلی خود ، می توانید نسخه آزمایشی را بارگیری کرده و آزمایش “سرعت کامپیوتر” را در برنامه لومیون انجام دهید. این نسخه کارت […]