آموزش حل مشکل باز نشدن پنجره File, Save as, Open در اتوکد ✔️

آموزش حل مشکل ظاهر نشدن Dialog Box یا پنجره save ، file ، open در اتوکد  احتمالا پیش آمده موقع Save گرفتن در برنامه اتوکد پنجره Save As یا Open یا دیالوگ باکس باز نمی شود. راه حل رفع ظاهر نشدن پنجره save ، file ، open در اتوکد چیست ؟ یادگیری اتوکد سخت نیست، […]