آموزش پلاگین دیباک در اسکچاپ

پلاگین دیباک این پلاگین در اسکچاپ به ما کمک میکنه که یک پلان رو در اسکچاپ با جزییات ترسیم کنیم و همزمان به سه بعدی تبدیل کنیم. نحوه کار با پلاگین گزینه اول این پلاگین wall هست که با این گزینه می توانیم دیوارهای دو خطه پلان را ترسیم کنیم. گزینه کاربردی بعدی این پلاگین […]